Friday, June 12, 2020

ओढ़

ही कसली अनाम ओढ़
सतत बिलगून असते
मन गाभाऱ्याच्या  आत
ती सरकन कैसी शिरते

मग उनाड होते सारे
उन्मळून पडतो धीर
मनातील गोंधळ तेव्हा
नेमका होतो अधीर

अशावेळी स्मरतात 
आईचे ते बोल
सावरावे ठेचण्याआधी
न पडता विचारात खोल

वावटळीत विचारांच्या
ती ओढच हरवून जाते
मन शोधत असते तेव्हा
एक अनाम अल्लड नाते

नात्यांच्या गुंत्यामध्ये
मी गुंततो पुन्हा जेव्हा
अवचित दिसते मजला
ती अबोल ओढ़ तेव्हा

मग कळते सारे सगळे
उलगडताच साऱ्या गाठी
ही  तर ओढ़ होती
माझी तुझ्याचसाठी

                              - सौरभ नेने 

1 comment:

  1. खुप छान कविता आहे.आमच्या ब्लॉगल पण नक्की भेट द्या.
    JIo Marathi

    ReplyDelete